Izmantojiet PLUS+ savā fermā

Uzņēmumā DeLaval mēs varam palīdzēt uzlabot ikvienas fermas ražīgumu un padarīt to rentablāku.

To mēs darām, apvienojot trīs ražīguma pīlārus - optimālu darbību, efektīvu ganāmpulka vadību un uzlabotu slaukšanas tehnoloģiju - un integrējot tos jūs esošajā fermas darbībā.

Optimāla darbība

Optimāla darbība nozīmē pareizu visu elementu līdzsvarošanu. DeLaval darbinieki palīdzēs jums sasniegt šādu rezultātu, nodrošinot, ka govju plūsma virzās vienmērīgi, jūsu slaukšanas iekārta darbojas optimāli un slaukšana norit ātri un efektīvi.

Šādā veidā jūs maksimāli palielināt caurlaides spēju un piena izslaukumu, samazinot izmaksas uz litru piena.

Efektīva ganāmpulka vadība

Efektīva ganāmpulka vadība nozīmē ieviest pareizus rīkus un procesus un apvienot tos, lai nodrošinātu govīm veselīgu un produktīvu dzīvi.

Ja tas tiek efektīvi īstenots, varat samazināt visas ierastās apsēklošanas, veterinārārsta un barības izmaksas, vienlaikus paaugstinot ražīgumu un piena kvalitāti.

Uzlabota slaukšanas tehnoloģija

Uzlabota slaukšanas tehnoloģija nodrošina, ka jūs varat pienu saglabāt svaigu un vislabākajā kvalitātē no brīža, kad tas tiek iegūts no govs, līdz laikam, kad to izved no jūsu fermas.

Tas ir pamatā, lai iegūtu visaugstākās cenas.

Sazinieties ar

Pievienojiet PLUS+ savām šodienas slaukšanas darbībām.

Lai uzzinātu, kas darāms, sazinieties ar DeLaval pārstāvi.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.