Uzlabota nepiesietas turēšanas slaukšanas tehnoloģija

Jaunākā  nepiesietas turēšanas slaukšanas tehnoloģija nodrošina, ka jūsu piens saglabājas optimālā kvalitātē no brīža, kad tas tiek iegūts no govs, līdz laikam, kad to izved no jūsu fermas. Tas palīdzēs jums saglabāt visaugstākās cenas.

Inovatīva slaukšanas pupu uzmavas konstrukcija

Clover slaukšanas pupa uzmava ir apliecinājusi, ka spēj nodrošināt papildu vērtību. Šīs slaukšanas pupu iemavas palīdz palielināt piena izslaukumu, ātrāku slaukšanu, retāku pupu uzmavu noslīdēšanu, mazāk mastīta gadījumu un samazinātu somātisko šūnu skaitu.

Stabils vakuuma līmenis uzlabo tesmeņa veselību un piena kvalitāti

Stabils slaukšanas vakuums palīdz saglabāt piena kvalitāti, vienlaikus veicinot ātrāku slaukšanu un neļaujot pasliktināties piena kvalitātei. Veselīgi pupu gali slaukšanas beigās cieši noslēdzas, palīdzot aizsargāt tesmeņus no vides infekcijas. To papildinot ar DeLaval pulsatoru, pasaulē visvairāk pārdoto elektronisko pulsatoru, varat nodrošināt optimālu govju komfortu un maksimālu slaukšanas efektivitāti. 

Enerģiju taupoša tīrīšana

Piena kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, cik tīru jūs uzturat savu slaukšanas sistēmu. DeLaval tīrīšanas sistēmas nodrošina vislabākos rezultātus, izmantojot minimālu svaiga ūdens daudzumu. Turklāt tās taupa arī elektroenerģiju — piemēram, dzesēšanas procesā rekuperēto siltumu var izmantot, lai sildītu pārstrādāto ūdeni mazgāšanai.

Uzturiet vēsu

Dzesēšanas process ir vēl viens svarīgs aspekts, lai saglabātu piena kvalitāti. DeLaval dzesēšanas un priekšdzesēšanas sistēmas nodrošina piena ātru atdzesēšanu un uzturēšanu kustībā, tādējādi saglabājot tauku saturu un kavējot baktēriju vairošanās procesu. Citiem vārdiem — tās saglabā optimālu piena svaigumu, līdz piens tiek aizvests no saimniecības.

Pastāvīgi uzraugiet piena kvalitāti

Vislabākā piena uzraudzība savā klasē — sistēma ne tikai reģistrē piena kvalitāti, bet arī seko asiņu pēdām pienā un tā vadītspējai. Apvienojot šo informāciju ar precīziem šūnu skaitītāja datiem, jūs pastāvīgi saņemat informāciju, kas palīdz ražot augstas kvalitātes pienu. Tādējādi zemas kvalitātes pienu varat novirzīt, pirms tas nonāk pienotavā, šādi uzlabojot piena ražošanu savā saimniecībā.     

Sazinieties ar

Pievienojiet PLUS+ savām šodienas slaukšanas darbībām.

Lai uzzinātu, kas darāms, sazinieties ar DeLaval pārstāvi.

Popularizējamais produkts

Pievienojiet attēlus un saites produktiem, kurus vēlaties popularizēt.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.