Ievērojiet 12 slaukšanas zelta likumus

1. Regulāri kontrolējiet tesmeņa veselību

2. Plānojiet slaukšanas kārtību

3. Atslauciet pirmās strūklas

4. Rūpīgi notīriet pupus

12 slaukšanas zelta likumi, 1. darbība  12 slaukšanas zelta likumi, 2. darbība  12 slaukšanas zelta likumi, 4. darbība  12 slaukšanas zelta likumi, 3. darbība

- Pārbaudiet tesmeņa stāvokli vismaz vienu reizi mēnesī.

- Pierakstiet katras govs pārbaužu rezultātus, lai varētu veikt analīzi un salīdzināšanu.

- Piegādājiet pienu pārstrādātājiem tikai no veselām govīm.

- Vispirms izslauciet jaunās, nesen atnesušās un veselīgās govis. Pēc tam slauciet vecās govis.

- Pēdējās slauciet govis, kurām ir tesmeņa veselības problēmas.

- Pēc slaukšanas veiciet iekārtas mazgāšanu.

 

 -  Izslauciet divas vai trīs piena strūklas no katra pupa atslaukšanas traukā. Novērtējiet pienu, tā kvalitāti.

- Nekad nepiegādājiet pienu pārstrādātājiem ar acīmredzamām pārmaiņām.

- Izvairieties no iegūtā piena izliešanas uz grīdas.

- Pirms slaukšanas notīriet un dezinficējiet pupus. Izmantojot tikai piemērotus un apstiprinātus dezinfekcijas līdzekļus.

- Tesmeņa tīrīšanai izmantojiet vienreizējos papīra dvieļus vai, vēl labāk, kokvilnas dvieļus (Katrai govij savu!!!).

- Ļoti netīrus pupus vispirms nomazgājiet ar remdenu ūdeni. Pēc tam tesmeni un pupus rūpīgi nosusiniet.

Nekad nesāciet slaukšanas procedūru ar pupu tīrīšanu! Rezultātā mikrobi pupa kanālā var tikt iedzīti dziļāk tesmenī. Vienmēr sāciet ar atslaukšanu.

Slaukšanas laikā

5. Pārbaudiet slaukšanas iekārtu


6. Pievienojiet pupu ķekaru tūlīt pēc tesmeņa sagatavošanas

7. Izvairieties no pārslaukšanas 

8. Nodrošiniet pilnīgu izslaukšanu

12 slaukšanas zelta likumi, 5. darbība
 12 slaukšanas zelta likumi, 6. darbība  12 slaukšanas zelta likumi, 7. darbība  12 slaukšanas zelta likumi, 12. darbība

- Optimālo vakuuma, pulsatora ātrumu un koeficientu nosaka iekārtas ražotājs, to arī izmantojiet kā atskaites punktu.

- Pirms slaukšanas vienmēr pārbaudiet slaukšanas vakuumu.

- 60-90 sekunžu laikā no tesmens un pupu dezinfekcijas ķekaram jābūt pievienotam pupiem.

- Izvairieties no liekā gaisa iekļūšanas ķekarā.

- Pārbaudiet ķekara stāvokli.

- Izlīdziniet piena un vakuuma šļūtenes.

- Sekojiet slaukšanas procesam. Ņemiet vērā piena plūsmas rādītājus.

- Slaukšanas iekārtas, kas kontrolē piena plūsmu, samazina pārslaukšanas negatīvo ietekmi.

- Koncentrējiet visu uzmanību uz slaukšanas procesu, paralēli neveiciet citus darbus.

- Pārbaudiet tesmeni pirms ķekara noņemšanas.

- Noslēdziet vakuumu un pēc tam noņemiet ķekaru, vienlaicīgi visus četrus stobriņus.

 

Pēc slaukšanas

9. Dezinficējiet pupus pēc katras slaukšanas reizes


10. Mazgājiet slaukšanas iekārtu tūlīt pēc slaukšanas

11. Pareiza dzesēšana novērš bakteriju vairošanos

12. Regulāri sekojiet līdzi slaukšanas rezultātiem

pupu apstrāde
 12 slaukšanas zelta likumi, 10. darbība  12 slaukšanas zelta likumi, 11. darbība  12 slaukšanas zelta likumi, 12. darbība

- Iemērciet vai apsmidziniet pupus uzreiz pēc ķekara noņemšanas.

- Dezinfekcijai izmantojiet apstiprinātus un sertificētus šķīdumus.

- Pupu dezinficēšana vēlāk ir mazāk efektīva.

- Tikai regulāra pupu dezinficēšana ir veiksmīgs risinājums, lai kontrolētu baktērijas un slimības.

- Notīriet slaukšanas iekārtas daļas no ārpuses.

- Izskalojiet piena vadus ar remdenu ūdeni (~35C).

- Izmantojiet pareizu mazgāšanas līdzekļu devu.

- Atkārtojiet skalošanu ar mazgāšanas šķīdumu vismaz 8-10 minūtes (ievērojiet instrukcijā noteikto temperatūru).

- Ja iespējams, pēc tam veiciet skalošanu ar tīru ūdeni.

- Slaukšanas iekārtai vajag nožūt.

- Pārbaudiet dzesēšanas temperatūru (ievērojiet piena pārstrādes uzņēmumu ieteikumus un normas).

- Dzesēšanas un glabāšanas tvertnes jāmazgā uzreiz pēc to iztukšošanas.

 

- Salīdziniet piena kvalitāti ilgākā laika posmā. Veiciet salīdzināšanu ar piena pārstrādes uzņēmumu, pienotavu datiem.

- Veiciet slaukšanas iekārtu apkopi vismaz vienu reizi gadā.

- Sekojiet līdzi slaukšanas iekārtas un to detaļu darbībai, nepieciešamības gadījumā veiciet bojātās detaļas nomaiņu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.