Teļu aprūpe

Automatizēta teļu barošana jau ir stabili iekļāvusies vispārējā barošanas sistēmā. Teļu veselība lielā mērā ir atkarīga no aprūpes līmeņa. Pētījums liecina, ka automatizētas piena barošanas sistēmas var uzlabot dzīvnieku veselību, samazināt darba apjomu un ievērojami veicināt augšanu.

Teļu barošana

Automātiska barošana samazina intensīvo darbu un ļauj fermeriem koncentrēties uz citām svarīgām lietām, piemēram, ēdināšanu un dzīvnieku vispārējo stāvokli.

Tomēr katras sistēmas nevainojamai darbībai ir nepieciešama laba dezinfekcija, pareizs izvietojums un ventilācija, kā arī uzmanība sīkām detaļām.

Šajā brošūrā aprakstīta DeLaval dzīvnieku turēšanas koncepcija un sniegti padomi un ieteikumi veselīgu, raženu un peļņu nesošu teļu barošanai.

Skatiet bukletu

Efektīva teļu aprūpe

Lai skatītu bukletu, noklikšķiniet uz attēla


Vai vēlaties uzzināt vairāk?

www.milkproduction.com
Sponsorēja DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.