Otrais mēnesis

Otrais mēnesis

Teļa atšķiršana no mātes veselīgā veidā un bez stresa

Otrā mēneša sākumā teļš joprojām tiek barots gan ar pienu, gan cieto barību. Teļa aprūpei ir jākoncentrējas uz laba augšanas tempa saglabāšanu, nodrošinot stabilas barošanas procedūras un ikdienas veselības uzraudzību.

Laikā no otrā līdz trešajam mēnesim dzīvniekam ir pilnīgi jāpāriet no piena uz cieto barību. Teļi šajā laikā ir jutīgi pret stresu un uzņēmīgi pret slimībām, kā rezultātā samazinās to augšanas temps. Daži svarīgi atgādinājumi par to, kas šajā periodā ir jāuzrauga:

Ko darīt:

 • Sekojiet vidējam dienas svara pieaugumam
 • Barība augšanas tempam virs 750 g/1,65 mārciņām (500 g/1,1 mārciņai) dienā
 • Sekojiet koncentrāta patēriņam
 • Izmantojiet elpošanas rezultātu karti, lai nekavējoties noteiktu slimos teļus un ārstētu tos
 • Izstrādājiet higiēnas programmu grupā turētiem teļiem, lai ierobežotu slimību pārnešanu
 • Izolējiet slimos dzīvniekus
 • Nošķiriet teļu no mātes pakāpeniski, vienlaikus palielinot cietās barības uzņemšanu

Nepieļaujiet šādas situācijas:

 • Slapji teļi
 • Piena devas samazināšana, pirms teļš sasniedz 3 dienu vidējo sākumbarības uzņemšanu 200 g/dienā
 • Barības devas un veida pēkšņa maiņa
 • Aizgalda un grupas sastāva maiņa, tuvojoties teļa nošķiršanai no mātes

Vairāk informācijas par teļu otro mēnesi  varat skatīt bukletā Teļu aprūpe.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.