Nagu aprūpe

Šīs brošūras mērķis ir akcentēt to, cik svarīga ir govju klibošana un kādas izmaksas tā rada. Mēs aplūkosim efektīvas un profikatiskas metodes, ja dzīvnieks klibo.

Mēs vēlamies jums sniegt pamata izpratni par naga anatomiju, svaru nesošo virsmu nozīmi un ietekmi uz govju uzvedību, piena ražošanu un klibošanas izpausmi.

Mēs koncentrēsimies arī uz vidi, barības kvalitāti un novērošanas instrumentu izmantošanas nozīmi, lai jūs no savām govīm iegūtu vislabāko rezultātu. Mēs ceram, ka varam jums piedāvāt praktiskus padomus par profilaktiskām metodēm un, iespējams, sniegt ieskatu dažos šīs problēmas aspektos, kurus nezinājāt vai par kuriem nebija pārliecības iepriekš.

Lejupielādēt brošūru

Skatīt brošūru

Efficient hoof management

Spiediet uz bildi, lai atvērtu brošūru


Vēlaties izzināt vairāk?

www.milkproduction.com
Ar DeLaval atbalstu

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.