Automātiskās slaukšanas 12 zelta likumi


Apskatīt PDF 
 

1. Apsekot
 tesmeņu veselību
 
2. Uzraudzīt slaukšanas starplaikus 3. Pārbaudīt pupus 4. Nodrošināt pupu efektīvu sagatavošanu slaukšanai
Monitor udder health regularly
 
Monitor milking interval
 
Check quarters
 
Ensure effective teat preparation
 
5. Pārbaudīt slaukšanas vakuumu 6. Pārbaudīt slaukšanas ķekara pievienošanu 7. Izvairīties no pārmērīgas vai nepietiekamas izslaukšanas 8. Pārbaudīt VMS iestatījumus
Check milking vacuum
 
Check milking attachment
 
Avoid over- or undermilking
 
Check VMS settings
 
9. Dezinficēt pupus 10. Uzturēt slaukšanas sistēmu sterilu 11. Nodrošināt pienācīgu piena dzesēšanu 12. Uzraudzīt barošanas / slaukšanas rezultātus
Prevent post-milking infection Keep milking system sterile Cool milk promptly Monitor milking/feeding results

Automātiskās slaukšanas 12 zelta likumi — detalizēti

1. Pastāvīgi uzraudzīt tesmeņu veselību

• Vienmēr ieskatieties sistēmas DelPro govju monitorā (ierindots MDi).

• Pastāvīgi pārbaudiet tesmeņu veselību (izmantojiet MDi skaitļus, lai veiktu papildu izpēti ar DeLaval CMT, OCC/DCC, HN u. c.).

• Regulāri pārbaudiet informāciju par piena kvalitāti piena šķirošanas ierīcē.

• Reģistrējiet tesmeņa veselības rezultātus attiecībā uz katru govi/pupu.

• Vienmēr turiet atsevišķi to govju pienu, par kurām ir aizdomas, ka tās varētu būt slimas.

 2. Uzraudzīt slaukšanas starplaikus

• Pārbaudiet to govju slaukšanas rindu, kas netiek izslauktas 2 x 24 stundās.

• Pārbaudiet slaukšanas reižu skaitu dažādos laktācijas posmos.

• Ja nepieciešams, atvediet govis uz slaukšanu.

• Pievērsiet uzmanību “sarkanajām” govīm un kombinējiet informāciju par paredzamo izslaukumu.

 3. Pārbaudīt pupus

• Vienmēr lietojiet vienreizlietojamos cimdus.

• Nekad neslauciet pienu uz grīdas.

• Pārbaudiet, vai piens nepārslojas, vai nav krāsas izmaiņas vai citu neatbilstību saskaņā ar govju monitorā redzamajām trauksmēm.

• Pirms govs ārstēšanas vienmēr mainiet piena novirzīšanas iestatījumus sistēmā DelPro.

• Vienmēr turiet nederīgo pienu atsevišķi.

 4. Nodrošināt efektīvu pupu sagatavošanu

• Pārbaudiet pupu sagatavošanas stobriņa tīrību vismaz 1 x dienā.

• Lietojiet apstiprinātus pirmsslaukšanas pupu dezinficēšanas līdzekļus, ja tādus ir atļauts lietot, apstrādājot pupus govīm ar lielu piena elektrovadītspēju vai OCC.

• Atcerieties, ka pupu sagatavošana nav tikai tīrīšana, bet arī piena plūsmas stimulēšana.

• Lielāka stimulēšana vairumā gadījumu nozīmē lielāku piena plūsmu minūtē.

 5. Pārbaudīt slaukšanas vakuumu

• Pārbaudiet slaukšanas vakuumu vismaz vienu reizi dienā.

• Vakuuma līmenim, pulsācijas ātrumam un impulsu attiecībai jāatbilst DeLaval ieteikumiem.

Ievērojiet: zems vakuuma līmenis palēnina slaukšanas laiku, paildzina spiedienu uz pupu galiem un  palielina tesmeņa veselības problēmu risku.

 6. Pārbaudīt slaukšanas ķekara pievienošanu

• Uzturiet kamerā tīrību.

• Vienmēr pārbaudiet atsevišķo govju VMS pupu pozīcijas, ja govis ir nepilnīgi izslauktas.

• Pārbaudiet/pielāgojiet pupu sagatavošanas laiku, ja kādas atsevišķas govs piena plūsma ir pārāk maza.

• Pārbaudiet, vai iemavās un īsajā piena caurulītē nenotiek gaisa noplūde.

• Pārbaudiet rokas pozicionējumu.

• Pārbaudiet pupu iestatījumus attiecībā uz slīpumu.

• Pārbaudiet pupu stobriņu iekšpuses/ārpuses tīrību.

7. Izvairīties no pārmērīgas vai nepietiekamas izslaukšanas

• Sekojiet slaukšanas procesam. Ņemiet vērā piena plūsmas rādītājus.

• Pārmērīga izslaukšana var bojāt pupu galus.

• Pārbaudiet atkārtotas pielikšanas iestatījumu (mēģinājumu skaits) pēc stobriņu nosperšanas un nepieciešamības gadījumā lūdziet tehniķim to mainīt.

8. Pārbaudīt VMS iestatījumus

• Pārbaudiet siles pozīciju.

• Pārbaudiet aizmugures plates sensora darbību.

• Pārbaudiet grīdas tīrību un iestatījumus.

• Pārbaudiet barības izdalīšanas ātrumu un pārtrauciet barošanu ķekara nost ņemšanas brīdī.

• Pārbaudiet koncentrātu izbarošanas iestatījumu VMS un OPF.

9. Nepieļaut pēcslaukšanas infekciju

• Vienmēr lietojiet apstiprinātu un sertificētu pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekli.

• Tas ir efektīvākais veids, kā nepieļaut mastīta izplatīšanos.

• Pēc slaukšanas paturiet govis stāvam kājās, nosūtot tās uz barošanas zonu.

10. Uzturiet slaukšanas sistēmas sterilitāti

• Mainiet piena filtru ik pēc 8 stundām.

• Pēc piena novirzīšanas pielāgojiet tīrīšanas iestatījumus atbilstoši vietējiem apstākļiem.

• Ik pēc 8 stundām veiciet pilnu tīrīšanas ciklu.

• Lietojiet apstiprinātus mazgāšanas līdzekļus, ievērojot etiķetē sniegtos norādījumus par dozēšanu, darba kārtību un temperatūru.

• Kad tas nepieciešams, dezinficējiet slaukšanas sistēmu, izmantojot apstiprinātus higiēnas līdzekļus un ievērojot etiķetē sniegtos norādījumus.

• Vienu reizi dienā pārbaudiet tīrīšanas trauksmes sistēmā DelPro.

11. Nekavējoties atdzesēt pienu

• Vienmēr pārbaudiet temperatūru, lai nodrošinātu to, ka slaukšanas laikā un pēc tvertnes tīrīšanas tiek panākts pareizs dzesēšanas līmenis.

• Vienu reizi dienā pārbaudiet dzesēšanas trauksmes sistēmā DelPro.

• Noteikti vienmēr ievērojiet konkrētajai piensaimniecībai sniegtos ieteikumus attiecībā uz dzesēšanas temperatūru.

• Iztīriet piena dzesēšanas un piena uzglabāšanas tvertnes uzreiz pēc iztukšošanas, lietojot apstiprinātus mazgāšanas līdzekļus.

 12. Uzraudzīt slaukšanas/barošanas rezultātus

• Regulāri pārskatiet DelPro sarakstus/informāciju par piena kvalitāti un piena sastāvu.

• Ja dati pieejami, regulāri izdariet kontroli, salīdzinot ar datiem no CMT, DCC/OCC, HN u. c.

• Regulāra profilaktiskā apkope, tostarp iemavu, caurulīšu un citu detaļu nomaiņa, ievērojot DeLaval ieteikumus, ir labākais veids, kā nodrošināt teicamu slaukšanas sistēmas darbību.

• Rūpējieties par rupjās barības maisījuma pieejamību visām govīm24 stundas/7 dienas nedēļā.

• Tīriet govju guļvietas vismaz 2 x dienā.

• Regulējiet ventilāciju kūtī atbilstoši nepieciešamībai.

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.