1. Ganāmpulka vadība

Herd Navigator, a tool for managing your herd

Uzņemieties vadību, pazīstiet savu ganāmpulku

Jo labāk pazīstat savu ganāmpulku, jo vairāk varat palielināt fermas rentabilitāti.

Visam, ko darāt kā piena lopkopis, pamatā ir vajadzība vadīt savu ganāmpulku visefektīvākajā resursu izmantošanas, produktivitātes un rentabilitātes veidā.


Herd Navigator™

Beidziet balstīt lēmumu pieņemšanu uz minējumiem un uzlabojiet darbu un rentabilitāti. Neto iespējamais peļņas pieaugums 250-350 eiro uz govi gadā. Meklēšanās noteikšanas proporcija vismaz 95 %. Proaktīva mastīta un ketozes noteikšana. 

VMS ar Herd Navigator™

Pievienojiet VMS proaktīvu analīzi un redzēsiet — rezultāti pieaugs. Ārkārtīgi rentabls ieguldījums visās fermās, nodrošinot labāku teļu veselību, darbaspēka ietaupījumus un potenciālu piena izslaukuma pieaugumu nākotnē. 

VMS ar DeLaval tiešsaistes šūnu skaitītāju OCC

Iespēja zināt somātisko šūnu skaitu palielina rentabla piena ražošanu. DeLaval šūnu skaitītājs OCC piedāvā zināšanas un kontroli, lai precīzi konstatētu akūtu mastītu un cieši sekotu klīniskiem gadījumiem. 

Parallel HD Champion ar Herd Navigator™

Apvienojiet cītīgo darbarūķi čempionu ar balvu ieguvušo navigatoru. Paaugstinātas noslodzes slaukšanas zāle paredzēta darbam 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā savienojumā ar Herd Navigator™ fermas analīžu veikšanai. Šīs attiecības veidotas ilgstošai sadarbībai.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.