Piena dzesēšana un glabāšana

Milk cooling & storage cooling tank and control unit

Piena kvalitātes saglabāšanā svarīga ir ātra un efektīva piena dzesēšana. No tesmeņa iegūtais piens ir aptuveni 35° C temperatūrā, un svaigais piens ir ātri jāatdzesē. Tūlīt pēc ieguves piens saglabā dabisko pretestību pret baktērijām, taču tikai ātra atdzesēšana līdz glabāšanas temperatūrai aptuveni 4°-6° C novērš vai samazina turpmāku mikroorganismu vairošanos.

DeLaval piedāvā vispusīgāko piena dzesēšanas risinājumu klāstu, jo mēs zinām, cik svarīga piena ražošanas kvalitātei ir efektīva dzesēšana.

Vairāk par piena dzesēšanas un glabāšanas risinājumiem un produktiem lasiet, izmantojot navigāciju kreisajā pusē.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.