Par DeLaval

Katru dienu vairāk nekā 100 valstīs pasaulē slauc, baro un apkopj miljoniem piena lopu, izmantojot DeLaval risinājumus, un DeLaval tiekas fermās ar vairāk nekā 10 000 piena ražotāju.

DeLaval ir vairāk nekā 125 gadus ilga pieredze piena lopkopības nozarē, atbalstot piena lopkopjus viņu fermu vadības procesā. Mūsu ilgtspējīgā piena lopkopības iniciatīva veicina kvalitatīvākas pārtikas ražošanu vairāk cilvēkiem ar mazāku ietekmi uz vidi. Mūsu gudrās saimniekošanas stratēģijas mērķis ir ietekmēt un veidot piena lopkopības nākotni jau šodien. Mērķis ir paātrināt pāreju no slaukšanas vadības uz globālu fermas ienesīguma pārvaldību, izmantojot nākotnes lēmumu rīkus un automatizācijas tehnoloģijas labākas kvalitātes piena un peļņas gūšanai.

DeLaval ir Tetra Laval Group uzņēmums.

Ilgtspējīga piena ražošana

 

SDF

Lasīt vairāk

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.