Praktisks padoms skābbarības gatavošanā

Praktisks padoms skābbarības gatavošanā

Blīvēšanas jaudas aprēķins:
Zaļmasas blīvēšana tiešā veidā ietekmē skābšanas rezultātu. Blīvēšanas jaudas pietiekamību var aprēķināt – tā atkarīga no svaigas masas pievešanas tempa, uzstumtā slāņa biezuma, zaļmasas sausuma un tranšejas dziļuma.

Pievienojam kalkulatoru – dzeltenajās šūnās var mainīt vērtības un novērtēt rezultātu sārtajās šūnās.

Kalkulators atrodams ŠEIT

Piemērā: ja stundā klāt pieved 80 tonnas zaļmasas ar sausnas saturu ap 30%, uzstumtā slāņa biezums – 15 cm, un  blīvē 1 traktors ar svaru 14500 kg, tad iegūtais blīvums tranšejā ir 714 kg /kbm, jeb sausnā pārrēķinot 214 kg sausnas/kbm, kas ir nedaudz par maz. Vispārējs ieteikums ir blīvēt, lai iegūtu 225 kg sausnas/kbm vai vairāk. Šajā piemērā, ja uzstumtā slāņa biezumu samazina uz 10 cm – tad iegūst 253 kg sausnas / kbm, kas ir izcils blīvēšanas rezultāts labas kvalitātes skābbarības nodrošināšanai!

Karstās dienās, palielinoties sausnas koncentrācijai pievestajā zaļmasā, palielinās arī gaisa spraugu klātbūtne (porainība) noblīvētajā masā, tāpēc blīvēšanas darbs būtu attiecīgi jāpamaina! Ja zaļmasas sausnas saturs pārsniedz 40%, tad blīvēšanas kvalitātei un pietiekamībai ir jāpievērš nopietna uzmanība!  Blīvējot iepriekšējā rutīnā, masa saglabā daudz gaisa spraugu un kanālu, kas ļauj masai karst (aerobā bojāšanās) un strauji pasliktināt barības vērtību.

 tabula

Attēlā redzama sakarība starp masas sausumu (x-ass), blīvumu tranšejā (grafiskās līnijas) un porainību (gaisa spraugu daudzumu noblīvētajā masā). Amerikāņu pētnieki Holmes un Bolsen iesaka mērķēt vismaz uz 705 kg /m3 blīvumu un porainību zem 0.40. Jo mazāka porainība, jo mazāk gaisa spraugu masā, jo labāka būs kvalitāte  – zaļi iekrāsotie lauki. Sarkanais punkts uz katras līknes ir ieteiktais sausnas blīvuma mērķis - 225kg sausnas/kbm.

 

DeLaval blogs

Šeit Jūs varat izlasīt par DeLaval jaunumiem un ekspertu viedokļiem.

Loading...

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.