Atvērto durvju diena 4 slaukšanas robotu fermā

Sadarbojoties DeLaval uzņēmumiem Latvijā un Lietuvā tika organizētas pirmā starptautiskā atvērto durvju diena četru slaukšanas robotu fermā Lietuvā.

Šeit var aplūkot visas bildes no pasākuma.

Šeit var aplūkot video no pasākuma.

Pagājušā gada decembrī tika svinīgi atklāta lielākā slaukšanas robotu ferma Lietuvā un Latvijā, kas atrodas netālu no Biržiem Parovejā. Fermā saimnieko Vytauts un Vaidute  Stankevičieni, kuriem palīdz ikdienas darbos arī pilngadību sasniegušais dēls. Ģimene piena lopkopībā strādā jau 20. gadu. Darbības pirmsākumi g  bijuši grūti atceras Vitauts, jo nebija ne turīgu vecāku, ne bagātu onkuļu atbalsta, viss tika paveikts ar savām rokām. Pēdējais modernizācijas solis ietvēra fermas pārbūvi, lai varētu izvietot četrus slaukšanas robotus, kas apkalpos 280 govis, pašreiz tiek slauktas 180 piena devējas. Līdz ar slaukšanas robotiem saimnieks ieguva ganāmpulka vadības programmu Delpro, kas kardināli mainīja viņa ikdienas darbu, jo beidzot bija pieejams instruments ar kura palīdzību var analizēt ganāmpulku un pieņemt lēmumus, ko darīt tālāk. Vitauts saka: ”Kur jūs bijāt agrāk?”. Šis bija viens no retajiem gadiem, kad saimnieks nav devies ziemas atvaļinājumā, kas ir kļuvis par ģimenes tradīciju, jo bija tik ļoti aizrāvies ar slaukšanas robotiem un Delpro sistēmu.

Atvērto durvju diena 12. aprīlī pulcēja vairāk nekā 400 viesus no Latvijas un Lietuvas. Zemnieki no Latvijas ieradās ar trīs DeLaval autobusiem vēl liela daļa brauca ar saviem automobiļiem. Augstākā līmenī tika pārstāvēta Lietuvas piena nozare, pasākumu pagodināja Lauksaimniecības ministrijas pārstāvji, Datu centra un citu organizāciju pārstāvji. Pasākumu atklāja DeLaval vadītājs Baltijas valstīs Andris Bariss, veltot pateicības vārdus visiem viesiem un aicinot ņemt labāko no redzētā šajā saimniecībā. Pēc oficiālajām uzrunām viesi devās fermā, kur DeLaval pārstāvji veda ekskursijā un sniedza atbildes uz visiem jautājumiem. Pasākuma nobeigumā viesus izklaidēja Lietuvas nacionālais ansamblis un viesi varēja baudīt dzīvo alu.

Šeit var aplūkot visas bildes.
Video no atvērtām durvju dienām. 

Atvērto durvju diena 12. aprīlī pulcēja vairāk nekā 400 viesus no Latvijas un Lietuvas. Zemnieki no Latvijas ieradās ar trīs DeLaval autobusiem vēl liela daļa brauca ar saviem automobiļiem. Augstākā līmenī tika pārstāvēta Lietuvas piena nozare, pasākumu pagodināja Lauksaimniecības ministrijas pārstāvji, Datu centra un citu organizāciju pārstāvji. Pasākumu atklāja DeLaval vadītājs Baltijas valstīs Andris Bariss, veltot pateicības vārdus visiem viesiem un aicinot ņemt labāko no redzētā šajā saimniecībā. Pēc oficiālajām uzrunām viesi devās fermā, kur DeLaval pārstāvji veda ekskursijā un sniedza atbildes uz visiem jautājumiem. Pasākuma nobeigumā viesus izklaidēja Lietuvas nacionālais ansamblis un viesi varēja baudīt dzīvo alu.

Šeit var aplūkot visas bildes no pasākuma.


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.