Risinājumi

Barošanas stacija

Barošanas stacija

Kad govs ieiet barošanas stacijā, procesors to identificē pēc elektroniskā transpondera ap govs kaklu. Tā kā procesors pastāvīgi rēķina katra dzīvnieka dienas devu, tas uzreiz var novērtēt, vai govij ir jāēd un cik daudz ir jāēd. Pēc tam stacija samaisa un izdala barību tieši govs mutē ātrumā, kas iepriekš noteikts atbilstoši tās ēšanas ātrumam. Barība netiek izniekota lieki, jo tā tiek izdalīta atbilstoši govs ēšanas ātrumam.

Dzīvnieku labklājība

Individuāla barošanas plānošana nozīmē, ka katra govs saņem pareizu barības devu visā tās ciklā, palielinot barības devu laktācijas sākumā un samazinot, tuvojoties ciet aizlaišanas laikam. Regulāra barošana salīdzinājumā ar barošanu slaukšanas zālē saglabā stabilu spurekļa pH līmeni, jo maksimāli palielina barības uzņemšanu un samazina vielmaiņas slimību risku.

Fermas rentabilitāte

Veselīgākas govis dod vairāk piena, palielinot fermas ienākumus. Nepārbarotas govis samazina barības izmaksas: vajadzīgs līdz 5 % mazāk barības.

Vide

Individuāla barības devu noteikšana palīdz maksimāli palielināt ražīgumu un novērst pārbarošanu, kā arī samazina barības atkritumu daudzumu. Tas kopumā uzlabo elektroenerģijas un vispārēju resursu izmantošanas efektivitāti.

 

 

Feedtech skābbarībai

Feedtech skābbarībai

Feedtech™ skābbarībai ietver virkni produktu, kas īpaši radīti dažādām skābbarības kultūrām. Feedtech™ skābbarībai ir radīts, lai uzlabotu barības kvalitāti, skābbarības garšu un samazinātu sausās masas zudumu gan skābējot lopbarību, gan pēc skābbarības tvertnes atvēršanas.

Dzīvnieku labklājība

Feedtech™ skābbarībai var samazināt rauga un pelējuma sēnīšu līmeni. Ievērojami samazinot baktēriju līmeni, tiek uzlabota skābbarības garša un uzlabota dzīvnieku veselība.

Fermas rentabilitāte

Samazinot izdevumus, ko rada slikta rupjās barības fermentācija, tiek palielināts pieejamās sausās masas daudzums. Tas var samazināt zemes platību, kas nepieciešama skābbarības kultūru audzēšanai. Skābbarības atkritumu daudzuma samazināšana ietaupa izmaksas, bet skābbarības kvalitātes uzlabošana palielina sausās masas patēriņu, veicinot lielāku izslaukumu.

Vide

Barības atkritumus skābbarības tvertnē var samazināt uz pusi, t. i., vidēji 15 % neapstrādātas skābbarības tiek zaudēta atkritumos salīdzinājumā ar mazāk nekā 8 % apstrādātas skābbarības. Tas samazina enerģijas emisiju gaisā.

Sociālā atbildība

Skābbarības fermentācija var radīt vairāku veidu gāzes, tostarp oglekļa dioksīdu un slāpekļa oksīdu. Feedtech™ skābbarībai samazina skābbarības tvertnes radīto gāzu daudzumu, kas savukārt uzlabo darba vidi.

Rotējošā govju birste

Rotējošā govju birste

DeLaval rotējošā govju birste (SCB), saskaroties ar dzīvnieku, sāk rotēt tam labvēlīgā ātrumā. Tā viegli šūpojas visos virzienos vienmērīgi kustoties uz augšu pār govs muguru un sāniem. Birstei ir pareizā garuma un cietuma sari, lai veicinātu dzīvnieka asinsriti, vienlaikus uzturot govi tīru un mierīgu. Tai ir patentēts unikāls dizains, un to ir apstiprinājusi Vācijas Lauksaimniecības apvienība (DLG).

Dzīvnieku labklājība

Uzlabojiet govs higiēnu un labsajūtu: govs var pakasīt tās vietas, kuras vēlas, turklāt bez jebkāda savainojumu riska. Pretējā gadījumā tā var kasīties pret asām kūts virsmām. Govis, kuras lieto govju birsti, ir tīrākas, un tām ir mazāka nieze, tādēļ tās ir mierīgākas un līdzsvarotākas. Kornela Universitātes 2009. gadā veiktais pētījums apliecina labāku dzīvnieku veselību, ko veicina asinsrites uzlabošanās. Tas norāda arī, ka, izmantojot SCB, klīniskā mastīta gadījumu otrajā un nākamajas laktācijās ir par 35 % mazāk.

Birstei ir drošības funkcija, kas liek tai griezties pretējā virzienā un to izslēdz, ja govs iesprūst.

 

Fermas rentabilitāte

Kornela Universitātes pētījums arī liecina par labāku piena izslaukumu — līdz pat 1 kg piena dienā — govīm aizgaldā, kurā izmanto rotējošo govju birsti, salīdzinājumā ar atsauces grupas govīm, kuras tika turētas tādos pašos apstākļos bez SCB. Uzlabota vispārējā veselība veicina ārstēšanas un dzīvnieku brāķēšanas izmaksu samazināšanos.

 

Vide

Uzlabots ražīgums nozīmē, ka govs var ražot vairāk piena, izmantojot iepriekšējos resursus. Turklāt tiek samazināts piena zudums slimību dēļ.

 

Sociālā atbildība

Automatizētā funkcija nodrošina labākus darba apstākļus, jo samazina smagā darba daļu un ļauj vienkāršāk uzturēt dzīvnieku tīrību. Birste ir gatava tūlītējai montāžai, tādēļ to viegli uzstādīt. Ja to uzstāda pareizā vietā brīvas turēšanas kūtī, tā sekmē govju plūsmu, vadot govis no barošanas zonas uz atpūtas zonu.

Frekvences vadīti vakuumsūkņi

Frekvences vadīti vakuumsūkņi

Parasti vakuumsūkņi slaukšanas sistēmā darbojas pastāvīgā ātrumā un vakuuma līmenis tiek saglabāts, ļaujot gaisam ieplūst vakuumlīnijās. Cits — jaunāks — veids, kā saglabāt pastāvīgu vakuuma līmeni, ir regulēt vakuumsūkņu ātrumu, lai tie radītu vajadzīgo gaisa plūsmas apjomu. DeLaval frekvences vadītie vakuumsūkņi ir paredzēti, lai šādi pielāgotu savu darbību. Tas nozīmē, ka tāds pats rezultāts tiek panākts, patērējot mazāk elektroenerģijas. 

Dzīvnieku labklājība

Pastāvīga vakuuma stabilitāte, kas ļauj nodrošināt vienmērīgu slaukšanu, uzlabo govs tesmeņa veselību. Mazāk trokšņa slaukšanas laikā rada mierīgāku vidi govīm.

Fermas rentabilitāte

Vakuumsūkņa ātruma regulēšana ietaupa līdz 70 % ar sūkņa darbību saistīto elektroenerģijas izmaksu. Rezultātā var gūt lielus ietaupījumus, jo tradicionālās vakuumsistēmas var patērēt no 70 līdz 100 kW enerģijas uz govi gadā (elektroenerģija piena fermā) vai aptuveni 20 % no kopējās vakuumsūkņu fermā parasti patērētās elektroenerģijas (Senfords, Vakuumsistēmas, 2004).

Vide

Ietaupa elektroenerģiju, regulējot vakuumsūkņu darbības ātrumu, un 95 % no patērētās eļļas tiek savākts kontrolētai utilizācijai.

Sociālā atbildība

Izmantojot frekvences vadītus vakuumsūkņus, slaukšanas process ir klusāks — rezultātā panākta arī labāka darba vide slaucējiem.

VMS

DeLaval VMS

DeLaval brīvprātīgā slaukšanas sistēma VMS ir viena no pasaulē efektīvākajām automatizētajām slaukšanas sistēmām (AMS) attiecībā uz elektroenerģiju — tā liecina Dānijas Lauksaimniecības konsultāciju dienesta (DAAS) 2009. gadā veiktais pētījums.

Dzīvnieku labklājība

VMS arī maigi tīra govs pupus ar ūdeni un gaisu, stimulē govju vislabāko piena izslaukumu un ir vienīgā sistēma, kas žāvē katru pupu.

Fermas rentabilitāte

VMS elektroenerģijas patēriņš 8 gadu laikā ir samazināts par 75 %. Pašreizējā VMS robota hidrauliskā svira slaukšanas laikā patērē daudz mazāk elektroenerģijas nekā pneimatiskā versija.

Tas ļauj būtiski ietaupīt izdevumus arī pašreizējo VMS lietotājiem, jo vecākas VMS var atjaunināt, piemēram, uzstādot vakuumsūknim frekvences vadību.

Vide

Neatkarīgais DAAS pētījums analizēja elektroenerģijas patēriņu uz vienu tonnu piena. VMS patēriņš ir 19,5 kW uz tonnu piena, un šis rezultāts atbilst uzņēmuma mērķiem — iekļauties 15-25 kW diapazonā.

Sociālā atbildība

VMS darbojas automātiski un var apkalpot līdz 70 govīm. Tādējādi fermā 70 govju slaukšanā var ietaupīt līdz 2,5 cilvēkstundām dienā. Ar frekvences vadību darbināms sūknis rada mazāk trokšņu nekā iepriekšējie sūkņi, veidojot klusāku darba vidi.

 

Priekšdzesēšana

Priekšdzesēšana

Priekšdzesēšana aizvada piena siltumu un to ievērojami atdzesē, pirms piens sasniedz dzesēšanas tvertni. To var apvienot ar MTS (piena pārvietošanas sistēmas plūsmas operatoru), lai nodrošinātu piena plūsmas pastāvīgu atbilstību piemērotam dzesēšanas ūdens daudzumam, nodrošinot labāku dzesēšanu. Priekšdzesēšana samazina piena dzesēšanai vajadzīgo kopējo elektroenerģijas daudzumu.

Dzīvnieku labklājība

Priekšdzesēšana ražo remdenu ūdeni. Tā kā govīm vispiemērotākā dzeramā ūdens temperatūra ir 15-17° C, lietderīgāk ir izmantot piena dzesēšanai lietoto ūdeni govju dzirdināšanai nevis parastu aukstu ūdeni — īpaši, ja apkārtējā temperatūra ir zema.

Fermas rentabilitāte

Šis risinājums var palielināt peļņu un samazināt izmaksas. Ja dzeramais ūdens ir optimālā temperatūrā un govs dzer vairāk, piena izslaukums uz govi pieaug. Priekšdzesēšana samazina piena dzesēšanai nepieciešamo kopējo elektroenerģijas patēriņu un saīsina kompresora darba laiku dienā, pagarinot tā lietošanas laiku. Elektroenerģijas ietaupījumi ir atkarīgi no izmantotā ūdens temperatūras, taču var sasniegt 60 %.

Vide

Priekšdzesēšana samazina piena dzesēšanai vajadzīgo elektroenerģijas daudzumu.

Sociālā atbildība

Priekšdzesēšanas sistēmas darbojas automātiski un nepalielina fermas ikdienas darba slodzi.

 

Siltuma/enerģijas rekuperācija

Siltuma/enerģijas rekuperācija

DeLaval siltuma rekuperācijas sistēma ražo siltu ūdeni, izmantojot piena dzesēšanas procesā pāri palikušo siltumu. Šis risinājums palīdz atgūt līdz 60 procentiem piena dzesēšanas laikā izgūtā siltuma un pārveidot to karstā ūdenī cauruļvadu un slaukšanas zāles mazgāšanai. Uz katru atdzesētu piena litru tiek saražoti 0,7 litri silta ūdens. DeLaval siltuma rekuperācijas sistēma sāk ražot siltu ūdeni, tiklīdz sākas piena dzesēšanas process. Ūdens, sūknēts cauri plākšņu siltummainim, sasniedz 50-55° C temperatūru. Šo temperatūru pēc tam efektīvi saglabā labi izolētā glabāšanas tvertnē.

Dzīvnieku labklājība

Siltuma rekuperācijas rezultātā iegūto karsto ūdeni var izmantot kūts mazgāšanai un govju higiēnas apstākļu uzlabošanai. Karsto ūdeni glabāšanas tvertnē var arī samaisīt ar auksto ūdeni. Remdeno ūdeni var izmantot govs tesmeņa tīrīšanai pirms slaukšanas, kā dzeramo ūdeni govīm un teļiem ziemā, kā arī piena pulvera pagatavošanai teļu barošanai.

Fermas rentabilitāte

Sistēma samazina gan dzesēšanas, gan sildīšanas izmaksas. Fermā ar 200 govīm dienas darbiem parasti patērē aptuveni 150 litru karsta ūdens un 500 litru remdena ūdens. Šo darbu veikšanai gada elektroenerģijas patēriņš, neizmantojot siltuma rekuperācijas sistēmu, ir 13 200 kW. Izmantojot sistēmu, šo rādītāju var samazināt līdz 2000 kW. Tādējādi, izmantojot siltuma rekuperācijas sistēmu šāda izmēra fermā, varat ietaupīt 11 200 kW gadā.

Vide

Taupa elektroenerģiju, ievērojami samazinot ūdens sildīšanai vajadzīgās elektroenerģijas patēriņu.

Sociālā atbildība

Ikdienas darbiem nav vajadzīgs papildu darbaspēks, un sistēmai vajag tikai nedaudz vietas. Rekuperēto silto ūdeni var izmantot dušām un roku mazgāšanai.

Spirālkompresors

Spirālkompresors

Spirālkompresors, kurš taupa enerģiju vēl efektīvāk nekā virzuļkompresors, samazinot piena dzesēšanai nepieciešamo elektroenerģiju.

Dzīvnieku labklājība

Tas darbojas klusāk nekā virzuļkompresors, tādēļ govju tuvumā tiek radīts mazāk trokšņa.

 

Fermas rentabilitāte

Ietaupiet uz elektrības rēķiniem, lietojot elektroenerģiju efektīvi izmantojošo spirālkompresoru. Samaziniet apkopes izmaksas, jo šai ierīcei tehniskie bojājumi gadās retāk nekā tradicionālajiem kompresoriem.

 

Vide

Efektīvi dzesē pienu, samazinot piena litra dzesēšanai nepieciešamo elektroenerģiju.

 

Sociālā atbildība

Tā kā spirālkompresors darbojas klusāk nekā virzuļkompresors, darba vide kļūst daudz patīkamāka.

 

Fresh 25

Fresh 25 — mazgāšanas līdzeklis

Šis ir hloru saturošs sārmains mazgāšanas līdzeklis slaukšanas iekārtu un piena tvertņu mazgāšanai 40° C, nevis 80° C temperatūrā, kas vajadzīgs parastajiem mazgāšanas līdzekļiem.

 

Dzīvnieku labklājība

 

Fermas rentabilitāte

Var izmantot vēsāku ūdeni mazāk bīstamā mazgāšanas procesā.

 

Vide

Fresh 25 ietaupa elektroenerģiju, jo tas mazgā ar vēsāku ūdeni nekā parastie mazgāšanas līdzekļi. Tas nesatur fosfātus, bioloģiski sadalās un ir nekaitīgs slaukšanas iekārtām.

 

Sociālā atbildība

Var izmantot vēsāku ūdeni mazāk bīstamā mazgāšanas procesā.

 

Zone mazgāšanas līdzekļi

Zone™ mazgāšanas līdzeklis

Vienpakāpes mazgāšanas līdzeklis un skābinātājs cauruļvadiem/liela tilpuma tvertnēm. Zone™ taupa laiku, ūdeni, elektroenerģiju un izmaksas, jo jūs varat neveikt priekšmazgāšanas darbu, samazinot četru pakāpju mazgāšanu, ko izmanto, piem., ASV un Kanādā, līdz tikai trim pakāpēm.

Dzīvnieku labklājība

Laiku, ko Zone™ ietaupa cauruļvadu un tvertņu mazgāšanai, var izmantot daudz rūpīgākai mazgāšanai. Tas samazina baktēriju izplatīšanos un govju tesmeņa inficēšanos, kā arī uzlabo govju veselību un piena kvalitāti.

Fermas rentabilitāte

Zone™ taupa laiku un enerģiju: mazāk gāzes vai elektroenerģijas vajadzīgs ūdens sildīšanai, jo mazāk ūdens tiek patērēts. Samazina notekūdeņu daudzumu: zemākas notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas.

Vide

Taupa enerģiju, izmanto mazāk ūdens un rada mazāk notekūdeņu.

 

 Sociālā atbildība

Zone™ piedāvā vairāk elastības mazgāšanas programmu iestatījumiem. Tas samazina mazgāšanai veltīto laiku un uzlabo drošību, jo, apvienojot divas mazgāšanas pakāpes, samazina mazgāšanas līdzekļu izlietojumu un arī kļūdu risku. 

Skalošanas sistēma

Skalošanas sistēma

Kūts mazgāšanas sistēma, kas ļauj atkārtoti izmantot slaukšanas iekārtas mazgāšanā lietoto pārstrādāto ūdeni vai no kūts juma savākto lietus ūdeni.

 

Dzīvnieku labklājība

Kūtsmēslu ikdienas tīrīšana karuseļa tipa iekārtās, slaukšanas zālēs, ejās, vārtejās un gaidīšanas zonās uzlabo govju nagu veselību, nodrošinot tīru, higiēnisku virsmu vietās, kur dzīvnieki pārvietojas vai uzturas.

Fermas rentabilitāte

Piemērs: Eiropas tipa kūtī ar 200 govīm kopējo izdevumu ietaupījumi procentos var sasniegt 56 %, bet gada ietaupījumi apjoma izteiksmē - 175 kubikmetrus.

Vide

Skalošanas ūdens atkārtota izmantošana samazina lietotā ūdens un notekūdeņu daudzumu: mazāk jāpārvieto no kūtsmēslu glabātuves uz lauku un mazāk enerģijas tiek patērēts šim darbam, mazāk atkritumu apsaimniekošanas problēmu.

Sociālā atbildība

Tīras darba vides nodrošināšana slaukšanas teritorijā ir higiēniskāka slaucējiem. Mērens ūdens spiediens (5,5 bāri) nodrošina efektīvāku tīrīšanu un vienlaikus taupa laiku, jo ūdeni izmanto maigai slaukšanas iekārtu un aprīkojuma tīrīšanai.

Optifeeding

Optifeeding™ sistēma

DeLaval Optifeeding™ sistēma nodrošina moduļus automatizētai kopējo barības maisījumu (TMR) sagatavošanai un izdalīšanai. Optifeeding™ ir tā iekārtas daļa, kas sagatavo barību, un TMR sistēmas var būt nodalītas vai apvienotas. Jūsu ganāmpulks varēs izmantot labākas barošanas priekšrocības: labāku TMR barību maisījumu un lielāku barības patēriņu, ko nodrošina biežāka barošana, tādējādi uzlabojot ražīgumu un ganāmpulka veselību. Turklāt sistēma var samazināt atkritumu zudumu līdz 50 %.

Dzīvnieku labklājība

Biežāka barošana uzlabo govju veselību un palielina to aktivitāti, kā arī sausās masas patēriņu un piena izslaukumu.

Fermas rentabilitāte

Biežāka barošana nozīmē, ka dzīvnieki atstāj mazāk barības pārpalikumu, kā rezultātā vajag līdz 5 % mazāk barības. Automatizācija taupa laiku un samazina darbaspēka izmaksas. Optifeeding™ var palīdzēt ietaupīt līdz 48 min./dienā 200 govju ganāmpulkā. Tā kā sistēma darbojas ar elektroenerģiju un tajā neizmanto traktoru maisīšanai, tā samazina enerģijas izmaksas. 

Vide

Samazināts barības atlikums nozīmē enerģijas ietaupījumus.

Sociālā atbildība

Automatizācija samazina barošanai vajadzīgo darbaspēku, piedāvājot lielāku elastību darba dienas laika izmantošanā.

Tesmeņa higiēna

Tesmeņa higiēna

Mastīta novēršanā svarīga ir standarta profilaktisko pasākumu izmantošana. DeLaval piedāvā 3 formulas, kuras ir pilnveidotas, lai nodrošinātu nelielu ietekmi uz vidi. Tās ir: Prima, Biofoam un Blockade Pirmās divas ir izgatavotas galvenokārt no dabas un pārtikas sastāvdaļām.

Dzīvnieku labklājība

Govis iegūst no DeLaval Prima mikrobioloģiskās iedarbības priekšrocībām un mīkstinošo līdzekļu iedarbības pupu mīkstināšanai.

Biofam palīdz saglabāt govju pupus mīkstus, veselīgus un higiēniskus.

Blockade arī dezinficē pupus un nogludina pupu ādu.

 

Fermas rentabilitāte

Pareiza govs tesmeņa higiēna palīdz izvairīties no liekām izmaksām un zaudējumiem, ko rada mastīts. 

Vide

Prima ir ūdeņraža pārskābes pupu apstrādes līdzeklis. Tā aktīvā viela peroksīds pienā un vidē sadalās skābeklī un ūdenī.

Biofoam ir priekšslaukšanas tīrīšanas putas, kuru pamatā ir galvenokārt tādas sastāvdaļas, kas bioloģiski sadalās (pienskābe, spirti un ūdens).

Blockade ir ļoti efektīvs līdzeklis, lai gan joda koncentrācija (0,25 %) tajā ir zema salīdzinājumā ar standarta 0,5 % līmeni produktos.

Sociālā atbildība

Dažviet pasaulē pieaug bažas par pārtikas drošumu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai pupu apstrādes līdzekļi, piemēram, pupu dezinfekcijas līdzekļi, neatstāj pienā pārpalikumus, piemēram, kavējošas vielas.

Tesmeņa higiēnas risinājumi ir ieguvuši oficiālu apstiprinājumu kā "atļauti lietošanai organiskā lauksaimniecībā noteiktās valstīs". Produkti atbilst attiecīgajiem noteikumiem par tesmeņa veselības produktiem.

DeLaval automatizētā kāju vanna AFB1000

DeLaval automatizētā kāju vanna AFB1000

Automātiski piepilda, dozē, noskalo un atkal piepilda. Tas palīdz saglabāt efektīvu darbību, vienlaikus novēršot galvenās tradicionālo kāju vannu darbības problēmas.

Dzīvnieku labklājība

Šī automatizētā darbība novērš risku, ko rada slikti uzturētas kāju vannas,— slimību izplatīšanos no govs uz govi un neefektīvas programmas, kas nespēj novērst vai samazināt nagu slimības ganāmpulkā.

Pastāvīga pareiza ķīmisko vielu un ūdens dozēšana kopā ar automātisku šķidruma maiņu saskaņā ar iepriekš iestatītu laika plānu, ganāmpulka lielumu un govju plūsmu nodrošina, lai vannā vienmēr būtu pareizs maisījums.

Fermas rentabilitāte

Katrs govs klibošanas gadījums var izmaksāt līdz aptuveni USD 345 vai EUR 250 — tā liecina ZinPro dati, jo izdevumus rada piena zudums, ārstēšanas un darba izmaksas un nopietni slimo govju izbrāķēšana un nokaušana.

Vide

Samazināts ūdens patēriņš — ierīcē izmantotas nerūsoša tērauda vannas un zems ūdens līmenis, tādēļ ūdens vajadzīgs mazāk nekā tradicionālajās betona vannās.

Automatizācija un programmēšana ļauj justies droši, ka tiks izmantots vienīgi tik daudz ūdens un ķīmisko vielu, cik ir vajadzīgs, tādējādi ļaujot izvairīties no pārplūšanas, un šķidrumu maiņa tiek veikta saskaņā ar iepriekš iestatītu laika plānu.

Sociālā atbildība

Proloģiska sistēmas regulatora programmēšanas elastīgums atvieglo lopkopja darbu, jo ļauj pielāgot šo automatizēto kāju vannu fermas darba plāniem.

Vienlaikus varat lietot vienu vai divas kāju vannas, lai maksimāli izmantotu mazgāšanas un pildīšanas sistēmu. Tas ļauj izmantot arī maināmu nagu apstrādes programmu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.