Vecauce LLU MPS

Fermas pirmsākumi ir meklējami 1979. gadā, kad tā tika izveidota kā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācību ferma. Pašlaik tā ir viena no fermas funkcijām, kurā universitātes un tehnikuma studenti iziet praksi.

Kopš 2007. gada 28. jūnija šī ir modernākā mācību ferma Baltijas valstīs. Šī piena ražotne atspoguļo jaunāko tehnoloģiju sasniegumus un ir viena no modernākajām fermām Latvijā.

Tagad fermu var nosacīti sadalīt divās daļās – vecās kūtis un jaunā, kur vietas ir 500 govīm, bet pašreiz atrodas 250. Doma par jaunās kūts celtniecību parādījās 2006. gada rudenī, tad arī radās iespēja pretendēt uz valsts atbalstu, par cik tā pilda arī mācību fermas funkciju. Kā atzīst galvenā zootehniķe Ināra Eihvalde sarežģītākais bija apgūt finansējumu un realizēt projektu, jo realizācijas laiks bija ierobežots. Speciāliste norāda, ka būtiskas kļūdas netika pieļautas.

Slaukšanas roboti slauc 87 govis,  plānots slaucamo govju skaitu palielināt līdz 120 govīm. Galvenā zootehniķe Ingrīda saka, ka govij nepieciešams pielāgošanās laiks viena mēneša garumā, lai pierastu pie robota, pielāgošanās grupā notiek labāk. Fermā ir veikti novērojumi, ka noteiktas govis iet konkrēti uz vienu robotu, laikam ir pieradušas pie tā, atzīst speciāliste. Pusgada laikā četras govis tika izņemtas ārā no grupas, kas iet slaukties robotos. Uz abiem slaukšanas robotiem ir viens 4 tonnu piena dzesētājs.

Otra slaukšanas iekārta ir paralēlā tipa slaukšanas zāle ar 20 vietām, kurā tiek slauktas pārējās govis. Ir govis, kuras slaukšanas zālē ilgi slaucas un pārējās govis uz viņu vienu gaida, taču, ieliekot viņu grupā pie slaukšanas robota, problēma ir atrisināta. Slaukšanas zālē izslaukto pienu uzglabā 7,2 tonnu piena dzesētājā. Pienu fermā savāc reizi divās dienās.

Piena kvalitāte slaukšanas robotā ir augstākā pēc standartiem – ekstra klases pienam somatisko šūnu skaits nedrīkst pārsniegt 300 000, VMS tas ir 107 000, bet paralēlā tipa slaukšanas – 169 000. Līdzīgi ir ar baktērijām, kuru skaits nedrīkst pārsniegt 50 000, VMS tas ir 8 000, bet slaukšanas zālei – 14 000. Kā redzat, piens ir augstas kvalitātes.

Govis tiek turētas nepiesietā turēšanā un ganībās nedodas. Barība ir nemainīga visu gadu, un katrai govju grupai vetārsti sagatavo savu barības recepti. Dzīvnieki tiek grupēti pēc laktācijas fāzēm 3 grupās, katrai grupai ir sava barības recepte. Fermā ir mikseris TMR, kas divreiz dienā sadala barību.

Kā tuvākie nākotnes plāni tiek minēti kūts piepildīšana un Alpro sistēmas ieviešana.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.