Veckūkuri z/s

Saimniecība tika izveidota 2000. gadā, kad tika iegādāts lauku īpašums, kurā vēl padomju Latvijas laikos atradās ferma. Tagad par kādreizējās kūts atrašanos liecina tikai drupas. Blakus atrodas moderna kūts, kurai top klāt piebūve, kas atbildīs augstākajiem standartiem.

Visus šos gadus viņu šeit ir noturējusi aura, kuras pilsētā nebija. Iebraucot saimniecībā tiešām ir patīkama aura, kuru rada attieksme pret savu darbu. z/s Veckūkuri ir nodarbināti trīs cilvēki – slaucēja Baiba, vīrs, kurš atbild saimniecībā par tehniskajām lietām un Ilvija, kuras pienākumos ietilpst finansu jautājumi.

2002. gadā tika uzstādīta slaukšanas zāle, kurā pašreiz slaucās govis; zālē vienlaicīgi var izslaukt 10 govis. Iepriekš slaukšana notika piena vadā Duovac. Uzstādot jauno slaukšanas zāli, izslaukums auga. Šī ir vienīgā saimniecība Latvijā, kurā ir uzstādīta automātiskā kāju dezinfekcijas vanna govīm. Saimniece velta šai iekārtai atzinīgus vārdus, jo ar tās palīdzību viņa spēj novērst dzīvnieku nagu slimības un, kā atzīst, pēc tās uzstādīšanas problēma ir atrisināta.

Skābbarību saimniecībā taisa paši, audzē 200 ha. Spēkbarību iegādājas atsevišķi. Ēdināšanas receptes saimniecībai izstrādā Vidzemes veterinārais serviss. Ilvija izsaka viņiem lielu paldies, jo ir gandarīta, ka izslaukums aug, labākajai govij tas sasniedz 12000 kg.

Nākotnes plānos ietilpst palielināt slaucamo govju skaitu līdz 100 govīm. Jaunas fermas būvniecība, tālākajos plānos ietilpst slaukšanas robota uzstādīšana.

 

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.